Arrangement,  Skotfossdagene

Inkludering på Skotfossdagene

Vi har som mål at Skotfossdagene skal være universelt utformet. Vi skjønner dog at dette er en vei og gå, men vi begynner i det små. I første omgang prøver vi å krysse av på så mye vi kan på Tilgjengelighet for kulturNorge sin sjekkliste.

Informasjon:

 • Vi skal informere tydelig om tilgjengelig og hvor det er universel utforming på nett og trykt materiell
 • Kart over festivalområdet med tydelige markeringer
 • Nettsiden er dog ikke universielt utformet i 2019 – men dette jobbes med for 2020
 • Kontaktinformasjon er forsøkt å tydeliggjort

Billettbestilling:

 • Lett synlig kontaktinformasjon på nett og trykt materiell
 • Vi godtar ledsagerbevis (også for foreldre)
 • Vi differensierer ikke mellom ordinær deltagerbillett og ledsagerbillett. Alle er velkommen på Skotfossdagene.

Trinnfri adgang:

 • Området på Tangen har lite eller ingen stigning. Ved behov for jevnt underlag kan man benytte asfaltvei i stedet for tursti mellom aktivitetsplassene.
 • Vi kan bygge en profesorisk rampe fra grasset til grillhytta (ca 10 cm helling)
 • Det vil være mulighet for å sitte på leirplassen. Vi oppfordrer alle som ønsker å sitte ved fotballbanen (lekeplassen) å ta med campingstol eller lignende.

HC toaletter:

 • Pr nå er det kun et utendørs toalett. Vi er i dialog med utleier ang leie av toalett, og der vil HC-toalett også bli prioritert. Disse vil stå sammen med de andre toalettene i relasjon til leirplassen.
 • Det utendørs toalettet kan benyttes uten trinn.

Teleslynge/tolk:

 • I år vil det hverken være tolk eller teleslynge tilstede på festivalen. Ved behov for ekstra lyd eller oppfølging ta gjerne kontakt i forkant slik at vi kan løse det med andre metoder.

Skilting og merking:

 • I tillegg til kart som er mulig å finne på nett, samt henges opp på naturlige steder under Skotfossdagene vil det skiltes på selve festivalområdet.
 • Skiltingen vil inneholde lite, men relevant informasjon for å være mest mulig lesbar.
 • Vi plasserer skiltene slik at det skal være lett tilgjengelig uansett om du er gående eller sittende.
 • Vi vil etter beste evne markere hindringer

Sikkerhet:

 • Da dette er en utendørs festival vil det ikke være markert med nødutganger.
 • Cathrine Gundersen vil kontakte politiet i forkant mtp evakueringsplan for festivalen. 

Vi vil gjerne invitere interesseorganisasjoner og andre til å ta kontakt slik at vi kan legge til rette for en best mulig festival for alle – deltagere, familier og frivillige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *